Hybridityö on tullut jäädäkseen – onko yrityksesi valmis?

Mutta mitä kaikkea hybridityö voi tarkoittaa ja mitä siitä tarvitsee tietää varsinkin toimitilojen näkökulmasta?  Tästä blogipostauksesta löydät Taitorin ajatuksia asiasta, tervetuloa mukaan!

Aika ennen koronapandemiaa

Muistatko ennen koronaepidemiaa kun etätyöpäivistä piti joissakin työpaikoissa melkein taistella?  Nykyään tuo ehdottomalta tuntuva asenne tuntuu todella muinaiselta ja mustavalkoiselta vaikka aikaa on kulunut vain muutama hassu vuosi.  Huolimatta siitä, että teknologia etä- ja lähityön yhdistämiseen on ollut olemassa jo pitkään, muutti pandemia monessa organisaatiossa perustavanlaatuisesti työntekemisen kulttuuria eli miten ja mistä työtä tehdään.  Hybridityön aikakautena työntekijät ovat asettautuneet lopullisesti työnteon keskiöön ja yritysten on pidettävä heistä ja heidän muuttuvista tarpeistaan vielä parempaa huolta kuin aikaisemmin.

Mitä hybridityö siis on?

Hybridityö on monipaikkasta sekä paikkariippumatonta työntekoa, jossa yhdistyvät erityyppiset fyysiset työnteon paikat joissa työtä tehdään.  Se tarkoittaa sitä, että työtä voidaan tehdä riippumattomasti etätoimistolta, toimistolta tai vaikkapa liikkuvasta junasta.  Se voi olla myös yhdistelmä etäkonttoria, co-workingtilaa tai kesämökin kuistia.  Laajemmin ajateltuna, hybridityötä voidaan ajatella myös koronapandemian kukkaan puhkaisemana työkulttuurin ja arjen muutoksena, jossa yhdistyvät perinteisten työnteon menetelmät sekä digitalisaation parhaimmat puolet.  Hybridityö on siis toden totta tullut jäädäkseen, eikä sitä edeltäviin aikoihin ole enää paluuta. 

Miten hybridityö vaikuttaa toimitiloihin?

Hybridityö vaikuttaa yrityksiin eri tavoin riippuen yrityksen koosta ja toimialasta.  Mielestämme asiaa kannattaa ajatella ihminen edellä, miten yrityksen fyysinen toimitila vastaa työntekijöiden muuttuneisiin tarpeisiin?  Monelle yritykselle voi siis olla tärkeää pysähtyä ja kysyä seuraavaa: miten toimitilamme palvelevat arvokkaita työntekijöitämme, löytyykö toimitiloistamme tarpeeksi joustavia ratkaisuja kaikille niitä tarvitseville?  Asiaa voi ajatella myös tilatyypeittäin, alla esimerkkejä.

1. Työpisteet

Työpisteet halutaan varata ennakkoon. Tällä varmistetaan se, että kun toimistolle tullaan 1-2 päivänä viikossa niin sieltä löytyy jokaiselle oma laadukas ja vapaa työpiste.

2. Neuvotteluhuoneet

Hybridikokoukset tarkoittavat sitä, että osa osallistujista on livenä paikan päällä ja osa etänä, mutta kaikki ovat kuitenkin läsnä tasa-arvoisesti. Tämä pitäisi pystyä ottamaan huomioon sekä huomioimaan etäosallistujien tarpeet sekä teknologia, joka mahdollistaa kaikki erilaiset osallistumisen muodot. 

3.  Äänieristetyt tilat tai podit

Teams-kokouksien aikakautena äänieristettyjen tilojen tarve ja kysyntä on kasvanut radikaalisti sillä avokonttorissa etäpalavereja ei pysty järjestämään enää muita häiritsemättä. 

4. Kohtaamistilat, lounget ja yhteiset tilat

Ihmiset tulevat nykyään fyysisille työpaikoille ensisijaisesti kohtaamaan toisiaan. Toimistot ovat muuttuneet kohtaamispaikoiksi ja yhteenkuuluvuuden tunnetta vahvistaviksi tiloiksi joiden joustavuuteen yritysten on satsattava entistä enemmän. 

5. Joustavuus korostuu kaikessa enemmän ja enemmän

Valitettavan monen organisaation omat työtilat eivät tue optimaalisesti hybridityötä joten on keksittävä muita ratkaisuja. Tällaisia ovat esimerkiksi joustokonseptit, joissa yritys voi jatkaa omaa toimitilaansa ulkopuolisten kiinteistöjen jaettuihin hybridityötä tukeviin tiloihin.  Tämä on uusi ja iso ilmiö tämän hetken markkinoilta.

Mitä palveluita Taitori tarjoaa hybridityöhön liittyen?

Tarve Taitorin palveluille syntyy usein kun yritykset haluavat modernisoida toimitilojaan ja tehdä toimitiloistaan houkuttelevia sekä yrityksen työntekijöiden erilaisia tarpeita palvelevia.  Tässä muutamia huomioitamme vuoden 2022 ajalta: 

Taitorin kokemusten perusteella suurissa pääkonttorihankkeissa halutaan entistä enemmän pyrkiä kokonaisvaltaisiin älytoimistoratkaisuihin ja suosituimpia Taitorin palveluita ovatkin olleet laajat smart office -ja älytoimistoratkaisut. Nämä pitävät sisällään tilavarausratkaisut, työpistevaraukset, sisätilapaikannukset, digitaaliset vierailjahallinnat, aulanäytöt, ovenpielinäytöt sekä eri tyyppiset anturit, jotka asennetaan toimitiloihin.
 Yksittäisistä palveluista esimerkiksi työpistevaraus on ollut todella suosittua sekä pk-yrityskentässä, että myös pääkonttoritasolla.
Digitaalisen vieralijahallinnan avulla yritykset saavat tietää miten paljon ja ketä toimistolla vierailee. Huomioitavaa on, että yritykset eivät ole koskaan aiemmin olleet näin kiinnostuneita tämän kaltaisesta datasta.
Yritykset ovat kiinnostuneita erilaisten alustojen rakentamisesta. Taitorin palvelut voidaan tuottaa yhden alustan alle, jonka kautta voidaan tarjota digitaaliset palvelut kuten tilanvaraukset, työpistevaraukset ja tarjoiluvaraukset kaikkien ulottuville.Kirjoita sisältö tänne
Kyselytyökalujen tarve. Huippuasiantuntijoista halutaan pitää kiinni, joten heitä varten on luotava mahdollisimman parhaat työpäiväkokemukset. Kun työntekijä ja tämän muuttuvat tarpeet ovat kaiken keskiössä, on helpointa kysyä häneltä itseltään miten toimitilat voivat häntä parhaiten palvella. Kirjoita sisältö tänne

Taitorin ratkaisut tarjoavat yrityksille tehokkaampaa tilankäyttöä, tyytyväisempiä työntekijöitä ja sujuvampia työpäiviä.

Jos koet että yritykselläsi on tarve modernisoida toimitilojanne, tervetuloa käymään Taitorin toimistolle Fredrikinkadulle Helsinkiin paikan päälle.  Tai pidetään etäpalaveri ja otetaan selvää mitkä ovat juuri teidän toimitilojenne tarpeet!

Ota yhteyttä ja kysy lisää moderneista toimitilaratkaisuistamme.

Perttu Ahvenainen
perttu.ahvenainen@taitori.fi
+358 40 504 5871

Share