Oletko pysähtynyt pohtimaan miltä aamuinen ajatus töihin lähtemisestä ylipäätään tuntuu, olemmeko täynnä innostusta ja tarmoa vai kenties väsyneitä ja mieleltämme yhtä harmaita kuin syksyinen sadepilvi taivaalla?
Ennen kuin astumme sisään toimistoon, työpisteelle tai muuhun työtilaan, avaamme silmämme, korvamme ja mielemme erilaisille ärsykkeille ja kokemuksille. 
Monet pitävät työn tekemisen parhaimpana antina ihmisten kohtaamisia sekä ihmisten välistä vuorovaikutusta, joten kokemus työpäivästä voi olla paljon muutakin kuin itse työn sisältö tai tapa miten kyseinen työ tehdään.

 

Asetu hetkeksi työntekijän saappaisiin

Työtä tehdään nyt etänä, hybridinä tai porrastetusti toimistolla. Kahvihuoneet ovat hiljentyneet kauan sitten puheensorinasta ja uusi työnteon normaali on nykyään aivan jotain muuta kuin perinteinen ”Tullaan aamukasiksi toimistolle” -malli. Trendinä on, että työpisteet vähenevät, mutta kohtaamistiloja tarvitaan silti.

Toisaalta juuri nyt voi olla hyvä aika pohtia mitä työntekijöiden paluu toimistoille tarkoittaa työpaikkakokemuksen osalta, tiedämmekö varmasti mitkä seikat ja asiat ovat työntekijöille tärkeitä? 

Työntekijät voivat pohtia kuinka monena päivänä viikossa toimistolle on järkevää tulla ja onko fyysinen läsnäolo oikeasti hyödyllistä tai tarpeellista. Onko neukkareita tai kokoustiloja varmasti tarpeeksi tai tukevatko palaverit ja kokoontumiset ylipäätään työn tekemisen merkitystä tehokkaasti. Kutsuvatko työntekijät innolla asiakkaita tai yhteistyökumppaneita toimitiloihimme tekemään yhdessä töitä ja viihtyvätkö erilaiset persoonat varmasti yhteisissä tiloissa. Asiaa on helppo kysyä myös itseltään, suosittelisinko omaa toimitilaamme kollegalle tai tiedänkö varmasti asiakkaan viihtyvän meillä.

Pitkässä juoksussa voi olla aiheellista pohtia myös, kokeeko työntekijä ylpeyttä saapuessaan aamulla omalle työpaikalleen sekä tyytyväisyyden ja merkityksellisyyden tunnetta sieltä pois lähtiessään. Jos työntekijöiden kokemuksia ei kuunnella, työntekijät hakeutuvat sellaisiin työpaikkoihin joissa työpäivään liittyvät kokemukset otetaan paremmin huomioon.

 

Ota työntekijän kokemukset mukaan päätöksentekoon

Entäpä jos työntekijöiden toimitiloihin ja työympäristöihin liittyviä kokemuksia voitaisiinkin käyttää myös johtamisen työkaluna? Toimitiloja ja työympäristöjä voidaan johtaa pelkillä kovilla kovilla arvoilla ja numeroilla, mutta esimerkiksi pelkän käyttöasteen seuraaminen ei välttämättä heijasta työntekijöiden tämän hetken tai tulevaisuuden tarpeita työpäiväkokemuksen näkökulmasta.

Kun työntekijä palaa toimistolle, tiettyjen laatuvaatimusten on oltava kunnossa jotta työpäiväkokemus jää positiiviseksi. Jos kokemus on huono, eikä työntekijä koe toimitilaa 

työn tekemisen kannalta optimaaliseksi, tämä ei vieraile toimistolla kuin pakon sanelemana. Työntekijöiden joukossa on erilaisia ihmisiä, jotka arvostavat ja tarvitsevat erilaisia asioita parhaimman työpäiväkokemuksen saamiseen. 

Hyvä johtaminen ottaa huomioon kaikkien työntekijöiden eri tarpeet ja tukee työntekijöiden vapautta valita itselleen kulloista työtehtävää tai elämäntilannetta parhaiten tukevan työympäristön.

Taitorin uuden Paluu toimistolle -kyselytyökalun avulla ymmärrät ja tuet työntekijän tarpeita

Tarvitsevatko työntekijäsi etätyötä varten uudet työpöydät kotiin tai kenties co-workingtilaan maksullisen kuukausipassin? Tai onko hybridityön takia yrityksellä mahdollisuus vuokrata pienemmät toimitilat ja säästää rahaa kun osa työntekijöistä ei koe tarvetta istua täyttä viikkoa toimistolla?

Esimerkiksi muuttojen tai toimitilojen mahdollisen pienentämiseen liittyvien päätöksien tueksi tarvitaan dataa. Kovan datan lisäksi tarvitaan kuitenkin myös pehmeää dataa, mittareita yrityksien kallisarvoisimpien resurssien eli työntekijöiden kokemuksista työn suorittamiseen liittyen. 

Me Taitorilla ajattelimme, ettei tehdä asioista liian vaikeita. Työntekijät tietävät itse omat tarpeensa joten kysytään asia suoraan heiltä. 

Uuden kyselytyökalumme avulla autamme yrityksiä ymmärtämään miten työntekijät haluavat jatkossa tehdä töitään korona-exitin jälkeisessä uudessa normaalissa, joka kunnioittaa työntekijän vapautta valita tehdäänkö töitä kotoa, toimistolta tai sieltä mistä se eri tilanteessa on mahdollista.

Pureudumme erityisesti siihen, mitkä asiat työympäristöissä ja toimitiloissa täytyy ottaa huomioon mahdollisimman hyvän työpäiväkokemuksen luomiseksi työntekijöille.

Ota yhteyttä niin kerromme lisää, tehdään yhdessä kaikille parempia työpäiviä!

Perttu Ahvenainen
perttu.ahvenainen@taitori.fi
040 504 5871

 

Share