Toimitilojen tila- ja työpistevarauksien määrä nousi kesäkuuhun verrattuna 7%, mutta laski tammikuuhun verrattuna 75%,  kertoo Taitori tilavaraus-indeksi. Indeksi pohjautuu Taitori tila- ja työpistevaraus palveluiden kautta tehtyihin tilavarauksiin.

“Paluu toimistoille näyttää datan valossa hiukan kiihtyvän verrattuna kesäkuun lukemiin. Varausten määrään toki vaikuttavat elokuussa uudelleen annettu alueellinen etätyösuositus, lomakausi sekä etätyön laajempi yleistyminen.” arvioi Taitorin Myynti- ja Markkinointijohtaja, Perttu Ahvenainen

Mikä on tilavaraus-indeksi?

Taitori tilavaraus-indeksi kuvaa sitä, miten toimistojen työpisteiden sekä neuvottelutilojen varausmäärät kehittyvät verrattuna tammikuun 2020 lukuihin.

Miten indeksi muodostuu?

Tilavaraus-indeksi ottaa huomioon ainoastaan asikkaidemme tekemät uniikit tila- ja työpistevaraukset Taitorin tila- ja työpistevarauspalvelun kautta. Se ei ota huomioon esimerkiksi automaattisia siivousvarauksia, läsnäolosensoreidemme automaattisesti tekemiä tila- tai työpistevarauksia, toistuvia varauksia, eikä asiakkaidemme kalenterisynkronointien (Exchange, Google kalenteri) kautta palveluumme tulevia varauksia.

Mitä hyötyä indeksistä on?

Indeksin datan pohjalta voidaan arvioida, miten ja millä vauhdilla paluu toimistoille etenee.

Huomaa, että olemme saaneet lisää dataa, aiemmin julkaisemaamme 6/2020 indeksiin verrattuna, joka on muuttanut hiukan kuukausien 2-6/2020 lukuja.

Lisätietoa:
Perttu Ahvenainen
perttu.ahvenainen@taitori.fi tai 040-5045871

Tilavaraus-indeksistä tällä sivulla näytettävää aineistoa saa hyödyntää vapaasti, kunhan Taitori Oy:n nimi tiedon lähteenä on mainittu.

Share