Etä- ja hybridityömalliin siirtyminen on asettanut jokaiseen työyhteisöön uudenlaisia haasteita!

Taitorin Tiimitoiminnallisuus -työkalu takaa ihmisten väliset kohtaamiset

Tiimitoiminnallisuus-työkalun avulla ihmiset kohtaavat toisensa parin klikkauksen avulla.

Työkalussa yhdistyvät Taitorin tilanvaraustoiminto sekä työviikon suunnittelu tekoälyn avustamana.

 

 Työkalu toimii yksinkertaisimmillaan seuraavalla tavalla:

 

 LÄHTÖKOHTA

 • Yrityksen johto on linjannut, että toimistolle tullaan 2-3 toimistopäivänä viikossa ja loput työpäivät tehdään etänä.
 • Tiimiläiset haluavat kohdata toisiaan sekä työskennellä ja viettää aikaa toimitiloissa mahdollisimman lähellä toisiaan.
 • Monella työpaikalla tiimit suunnittelevat itsenäisesti työviikkonsa.

RATKAISU

 • Tekoälyn avulla työntekijä voi varata työpisteen tai tilan läheltä kollegaa/tiimiläistä.
 • Tiimiläinen varaa itselleen työpisteen, muut tiimiläiset näkevät milloin ja missä kyseinen henkilö on paikalla.

Huom! Työkaluun on tulossa toiminnallisuus, jossa tekoäly käy läpi automaattisesti kaikkien tiimiläisten kalenterit ja ehdottaa yhteistä sopivaa aikaa ja tilaa kohtaamiselle.

 

HYÖDYT

 • Vahvistaa tiimien autonomiaa ja helpottaa arkea, sillä tiimi päättää yhdessä milloin toimitiloihin kokoonnutaan.
 • Työpäivien ja kohtaamisten suunnittelu sekä työpisteen varaus läheltä tiimiläisiäsi helpottuu.
 • Työkalusta on myös hyötyä esimiehille, sillä tiimin vetäjä pystyy yhteisestä kalenterista seuraamaan missä, milloin ja miten töitä tehdään yhdessä sekä johtamaan tiimin työskentelyä paremmin.

Tiimitoiminnallisuus-työkalu kuuluu Taitorin kokonaisvaltaisiin smart office -ratkaisuihin, joten sen käyttöönotto erillisenä lisenssituotteena on täysin saumatonta muiden Taitorin tuotteiden kanssa.

Ihmisten aitojen kohtaamisten lisäksi on hyvä muistaa myös muut hyvinvointiin ja työssäjaksamiseen liittyvät seikat:

 • Tehdään toimitiloista houkuttelevia ja työhyvinvointia tukevia.
 • Panostetaan toimitilojen ja työympäristöjen sekä työpäiväkokemusten jatkuvaan kehittämiseen.
 • Läsnäolo on hyvän johtamisen paras työkalu.

 

Taitorin Tiimitoiminnallisuuden avulla varmistat ihmisten väliset aidot kohtaamiset, jotka tukevat tuottavuutta sekä ylläpitävät työhyvinvointia.

Katso tästä lyhyt video Taitorin Tiimitoiminnallisuuden käytöstä.

Kerromme lisää Tiimitoiminnallisuus-työkalustamme.

 

Miksi etätyö ei toimi? Vieraana Kim Väisänen.

 

Mitä hybridityö on?

 

Uusi etätyönormaali on vaikuttanut monella eri tavalla ihmisten hyvinvointiin sekä työssä jaksamiseen

Nykyään osa yrityksistä haluaa, tai jopa vaatii työntekijöidensä palaavan toimistoilleen useita kertoja viikossa.

Ihmisten fyysiset kohtaamiset ovat radikaalisti vähentyneet ja etätyömallin nurjiksi puoliksi on havaittu mm. seuraavia asioita:

 

  • Työyhteisöiden sisäinen heimoutuminen, eli yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuuden tunne vähenee kun fyysiset kontaktit ja kohtaamiset otetaan pois.
  • Ihmisten välisten satunnaisten kohtaamisten kadotessa myös innovaatiot sekä uusien asioiden yhdessä kehittäminen kärsivät.
  • Moni tarvitsee muita ympärilleen voidakseen hyvin. Harvalla työntekijällä on taitoja itsenäiseen sekä johdonmukaiseen oman työn suunnitteluun tai ohjaamiseen.
  • Myös oman jaksamisen seuraaminen tai oman työhyvinvoinnin tarkkailu yksin kotoa käsin on monelle hankalaa.
  • Esimiestyötä tekevät ovat huomanneet, että ihmisten johtaminen, sitouttaminen työyhteisöön tai uusien työntekijöiden perehdyttäminen etänä on hyvin haasteellista.

Ota yhteyttä!

Perttu Ahvenainen

Myynti- ja markkinointijohtaja
+358 40 504 5871
perttu.ahvenainen@taitori.fi