REFERENSER

Lyckade projekt och nöjda kunder

Ricoh

Ricoh är ett globalt teknologibolag som specialiserat sig på kontors- och produktionsutskriftslösningar, dokumenthantering och kommunikationstjänster. Ricoh har revolutionerat människors arbetsmetoder i över 80 år och erbjuder sina kunder intelligenta lösningar som underlättar vardagens rutiner.

Fennia

Under våren 2017 flyttade Fennia-koncernen sitt huvudkontor till nya för ändamålet renoverade lokaler i Böle, Helsingfors. I samband med detta förnyades även Fennias lokalbokningssystem i samarbete med Taitori, som erbjuder intelligenta kontorslösningar. De nya tjänsterna förenar människor, rum och servering, allt i samma system.

SRV

SRV har byggt ett stiligt huvudkontor i Derby Business Park, Esbo. Till SRV levererar till Taitori en helhetslösning för intelligenta kontor, där det ingår olika intelligenta utrustningar, IoT-sensorer, mobilitet, integration med olika bakgrundssystem samt intelligent fastighetsstyrning baserat på insamlade data.

Fira

Taitoris lösning sammanföll med FIRA:s behov, och parterna kunde tillsammans utforma det kommande rumsbokningssystemet. Genomförandet påbörjades redan i det gamla huvudkontoret genom att provmontera en Taitori Reserve dörrpostsdisplay i ett av konferensrummen. Efter provperioden beslöt parterna att gå vidare genom att förse de sju konferensrummen i FIRA:s nya kontor med Taitori Reserve dörrpostsdisplayer.

Jukurit

I Jukurits hemmahall infördes Taitori Display dörrpostsdisplayer, där logernas bokningsläge direkt kan avläsas. Utrymmena kan nu enkelt bokas online och den aktuella tillgängligheten kan ses av alla. Det har även sålts växlande reklam till företagen inom området, så att alla besökare i hallen kan se dem. Totalt finns det 11 loger.

Kaslink

Taitori levererade intelligenta dörrpostsdisplayer till Kaslink för att effektivisera användningen av Kaslinks konferensrum. Displayerna visar information om rummens bokningsläge, samt underlättar och förenklar bokningen av rummen. I molntjänsten Taitori Reserve insamlas data, ur vilka det skapas rapporter, som Kaslink kan använda för att till exempel följa upp lokalernas bokningsgrad och mötenas kvalitet.

Vaasa Parks

 

Övre Savolax social- och hälsovård

Tjänster för rumsbokning och rumshantering inom social- och hälsovården

Övre Savolax social- och hälsovård erbjuder service i Idensalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi och Vieremä. Under år 2014 började man att slå ihop grundläggande hälsovård och sjukvård inom området. Förändringen påverkade även lokalernas disposition, varför man beslöt att försöka effektivisera lokalernas användning.

Futra

Till Futra levererade Taitori arbetsplatssensorer, som bokar och frigör Futras arbetsplatser automatiskt, grundat på om sensorn indikerar om det finns människor på arbetsplatsen. Sensorerna integrerades i de elektriska borden, som Futra även levererar till sina kunder.