Besökarhantering

Vi kombinerade funktionerna Rumsbokning och Serveringsbeställning med Infodisplayen till en helhetslösning, som bland annat kan användas till rumsbokningar, fikabeställningar och till att automatiskt skicka anvisningar till besökarna. Den anländande besökaren kan själv anmäla sig via pekskärmen och skriva ut ett gästkort.

Boka rum och servering

Du kan enkelt boka ett lämpligt rum och servering direkt från din egen arbetskalender.

Besökaren får anvisningar

Efter bokningen skickar vi nödvändiga anvisningar och kalenderanteckningar till alla deltagare.

Besökaren registrerar sig

Den anländande besökaren kan själv registrera sig, och då får mottagaren information om detta.

Besökaren visas till målet

Efter registreringen leds besökarna med kartan till rätt konferensrum.