Digitalisaatio ravistelee sitä miten, missä ja milloin teemme työtä. Toimitilat elävät mukana tässä työnteon murroksessa. Toimitilojen trendejä ovat mm. siirtyminen yksipaikkaisuudesta monipaikkaisuuteen sekä teknologian ja kiinteistöstä kerätyn datan valjastaminen tuottamaan parempia työntekijäkokemuksia sekä älykkäämpää kiinteistönjohtamista. Erinomaisena esimerkkinä toimii rakennusalan rohkean uudistajan ja kehittäjän, pörssiyhtiö SRV:n pääkonttorin toimitilojen uudistus.

SRV:n itse rakentama, upea pääkonttori sijaitsee Espoossa Derby Business Parkissa. Taitori toimittaa SRV:lle älytoimistokokonaisuuden, jossa yhdistyvät erilaiset älylaitteet, IoT-sensorit, mobiliteetti, integraatiot erilaisiin taustajärjestelmiin sekä älykäs kiinteistöstä kerättyyn dataan pohjautuva johtaminen.

Taitorin toimittamaan kokonaisuuteen kuuluvat:

  • Neuvotteluhuoneiden älykkäät ovenpielinäytöt
  • Hiljaisten työtilojen tai nopean neuvottelun tilojen varaamiseen tarkoitetut varausnapit
  • Työpisteiden sekä neuvottelutilojen mobiilivaraus
  • IoT-työpistesensorit varaamaan/vapauttamaan työpiste automaattisesti sekä keräämään reaaliaikaista tietoa työpisteiden käyttöasteesta
  • Tarjoilutilausmahdollisuus mobiilisti tai suoraan asiakkaan kalenterijärjestelmään integroidulla tarjoiluvarausnapilla
  • Tilankäytön reaaliaikaisen tilannekuvan interaktiiviselle pohjakartalle koostava koontinäkymä aulatiloihin
  • Tilankäytön reaaliaikainen monitorointi ja raportointi
  • Integraatiot SRV:n kalenterijärjestelmään sekä käyttäjätietokantaan
  • Integraatio kiinteistössä operoivan catering-toimijan järjestelmään

 

SRV:n saavuttamat hyödyt

Suomalaisen Rapal Oy:n julkaisema kansainvälisen työpaikkoja koskevan vertailuraportti Optimaze Workplace Review – insights from 2016 sisältää 15 maasta kerätyt tilankäytön mittaustiedot. Se on luultavasti laajin vuonna 2016 toteutettu havaintopohjainen työpaikkatutkimus.

Tutkimuksessa havaittiin, että käyttöhuippujenkin aikana vähintään 30 prosenttia työpisteistä oli käyttämättä. Jatkuvasti käyttämättömien työpisteiden osuus on tätäkin korkeampi silloin, kun kyseessä ovat kokouspaikat. 49 prosenttia kaikista tutkituista kokoustilojen istumapaikoista ei ollut koskaan käytössä. Yleisesti ottaen kokoushuoneita käytettiin ainoastaan 44 prosenttia ajasta, sillä yhä useammat kokoukset ovat nykyisin teknologia-avusteisia, lyhyitä, spontaaneja ja vapaamuotoisia.

Taitorin toimittaman kokonaisuuden avulla SRV:n kiinteistöjohto kykenee jatkuvasti seuraamaan tilankäyttöä työpisteillään sekä neuvotteluhuoneissaan. Tähän dataan pohjautuen SRV kykenee esimerkiksi muokkaamaan, lisäämään tai vähentämään käytössä olevia tilojaan. Tämä älykäs tilojen johtaminen mahdollistaa esimerkiksi tilojen käyttöasteen nostamisen.

Taitorin toimittaman kokonaisuuden avulla SRV:läinen löytää helpommin ja nopeammin vapaana olevan neuvotteluhuoneen tai työpisteen sekä kykenee tekemään tarjoilutilauksen helposti ja vaivattomasti. Tämän johdosta työntekijän arvokasta työaikaa säätyy ja työntekijän työpäiväkokemus on sujuvampi.

 


 

SRV on rohkea rakennusalan kehittäjä ja uudistaja, joka on vuonna 1987 perustettu pörssiyhtiö. SRV toimii valituissa kasvukeskuksissa Suomessa, Venäjällä ja Virossa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2016 noin 884 miljoonaa euroa. SRV:ssä työskentelee reilu 1 000 ihmistä, ja lisäksi SRV työllistää hankkeissaan lähes 4 000 alihankkijan verkoston.

www.srv.fi

Taitori on suomalainen älykkäiden toimitilaratkaisuiden toteuttaja, jonka missiona on tehdä työntekijän työpäiväkokemuksesta sujuvampaa sekä kiinteistönjohtamisesta älykkäämpää. Markkinoiden monipuolisimmassa älytoimisto kokonaisuudessa yhdistyvät erilaiset älylaitteet, IoT-sensorit, mobiliteetti, tila- ja tarjoiluvaraus, työpisteiden varaus, vierailijahallinta, integraatiot erilaisiin taustajärjestelmiin sekä älykäs kiinteistöstä kerättyyn dataan pohjautuva johtaminen.

Lisätiedot:

Tapani Nousiainen, SRV, johtaja, talotekniikka, puh. 040 777 0139, tapani.nousiainen@srv.fi
Perttu Ahvenainen, Taitori, CMO, puh. 040 504 5871, perttu.ahvenainen@taitori.fi

Share