Taitori Oy toteutti vuoden lopulla kyselyn, jonka tarkoituksena oli avata työn murroksen vaikutuksia toimitilojen näkökulmasta.

Tällä kertaa vastausvuorossa on Nordean Nathalie Siivola, jonka titteli on Management Partner in Workplace Management FI, Nordea.

1. Nathalie, kuinka toimitilat ovat muuttuneet viimeisen kahden vuoden aikana ja mikä on syy muutokseen?

Muutos on ollut erilainen eri organisaatioissa. Monessa organisaatiossa muutos on ollut siirtyminen perinteisestä avotoimistosta tai yksilöhuoneista monitilatoimistoon tai vastaavantyyppiseen joustavaan työympäristöön. Joissain organisaatioissa taas ollaan jo pitemmällä ja toteuttamassa seuraavaa versiota joustavasta työympäristöstä. Olipa muutos mikä tahansa, uskon että perimmäinen syy on sama: organisaatiot muuttuvat ja ympärillä oleva maailma muuttuu, ja toimitilojen pitää muuttua paremmin vastaamaan ja tukemaan yritysten tarpeita ja tavoitteita.

Monessa organisaatiossa on ymmärretty toimitilojen merkitys ei pelkästään budjettimielessä, vaan myös henkilöstötyytyväisyyden näkökulmasta ja johtamisen välineenä. Organisaation toimitilastrategia ei ole irrallinen asia, vaan sen tulee olla linjassa organisaation strategian kanssa ja tukea sitä.

2. Minkä trendien näet nostavan profiiliaan vuonna 2017?

Yleisesti tilankäytön optimointi ja henkilöstön hyvinvointi ovat mielestäni kasvavia trendejä. Nämä voivat näkyä monella eri tavalla, tilankäytön optimointi näkyy esim. teknologian parempana hyödyntämisenä tilojen kokonaisvaltaisempaan hallinnointiin, ja joustavasti muunneltavien tilojen kysynnän kasvuna kun projektityyppinen työ lisääntyy. Henkilöstön hyvinvoinnin osalta mm. yksilöllisten tarpeiden huomioiminen ja toisaalta yhteistyötilojen ja yhteisöllisten tilojen kehittäminen ovat ajankohtaisia.

Myös joustavuuden merkitys kasvaa, samoin henkilöstön työn ja vapaa-ajan tasapainon edistäminen. Tämä voi jossain organisaatiossa toteutua esimerkiksi siten, että aletaan sallia tai mahdollistaa etätyö, jos sitä mahdollisuutta ei vielä ole. Ja siellä missä etätyö on jo arkipäivää, halutaan varmistaa yhteisöllisyys ja henkilöstön yhteenkuuluvuuden tunne myös virtuaalimaailmassa.

3. Mihin yritysten toimitilojen osalta tulisi mielestäsi panostaa / investoida vuonna 2017?

Viestintään kannattaa panostaa, koska muutokset toimitiloihin eivät ole pelkästään muutoksia kalusteisiin ja seinien paikkoihin ja väreihin, vaan yleensä kyseessä on muutos työskentelytavassa. Ei riitä, että rakennetaan tarkoituksenmukaiset tilat, vaan on tärkeää myös viestiä niistä ja kertoa mitä muutoksella tavoitellaan.

Esimiesten huomioiminen viestinnässä on mielestäni todella tärkeää, koska esimiehet ovat avainasemassa kun muutoksia jalkautetaan organisaatiossa. Fokus tulisi siirtää fyysisistä tiloista ihmisiin ja heidän työhön. Ei ole yhtä mallia, joka sopisi kaikille, vaan tärkeintä on, että jokaisessa yrityksessä mietitään asiaa ja tehdään päätökset oman yrityksen lähtökohdista ja oman yrityksen tarpeet ja tavoitteet huomioiden.

4. Minkä näet suurimpana toimitiloja koskevana haasteena lähitulevaisuudessa? Miten tämän voisi ratkaista/välttää?

Tilankäytön optimointi tulee olemaan yksi haaste, sillä muutosten tahti on nopeutumassa. Haasteena on siis tasapainon pitäminen siinä, ettei ole liikaa eikä liian vähän tilaa. Ennakointi vaikeutuu ja reagointiaika lyhenee. Tämän voi ratkaista hyvällä yhteistyöllä organisaation sisällä, hyvällä yhteistyöllä alan toimijoiden välillä, ja teknologian yhä paremmalla hyödyntämisellä.

Share