Taitori Oy toteutti vuoden 2016 lopulla kyselyn, jonka tarkoituksena oli avata työn murroksen vaikutuksia toimitilojen näkökulmasta.

Saimme blogivieraaksemme Spondan coworking-tilat – yksikön liiketoimintavastaava Tiia-Maria Koivusaaren. Koulutukseltaan Tiia-Maria on kiinteistötalouden diplomi-insinööri.

1. Tiia-Maria, kuinka toimitilat ovat muuttuneet viimeisen kahden vuoden aikana ja mikä on syy muutokseen?

Yksinyrittäjien ja pienten kasvuyritysten määrä on kasvussa. Tämä heijastuu myös toimitilatarpeeseen. Spondalla olemme perinteisen toimitilavuokrauksen rinnalla havainneet kasvavan tarpeen joustavuudelle. Asiakkaat kaipaavat enenevissä määrin täyden palvelun avaimet käteen –ratkaisuja, jotka helpottavat omien resurssien käyttöä ja mahdollistavat keskittymisen omaan liiketoimintaan. Meidän vastauksemme muuttuneeseen kysyntään on ollut vuoden 2016 alussa auennut coworking-konsepti Mothership of Work.

2. Minkä trendien näet nostavan profiiliaan vuonna 2017?

Vuoden 2017 trendit tulevat varmasti mukailemaan edellisiä vuosia, ja uskomukseni mukaan markkinoilla tullaan näkemään enenevissä määrin coworking-tiloja ja muita palveltujen toimitilojen muotoja.

3.Mihin yritysten toimitilojen osalta tulisi mielestäsi panostaa / investoida vuonna 2017?

Yritysten tulisi pohtia kokonaisvaltaisesti omaa tarvettaan parhaiten palvelevia ratkaisuja. Myös omien resurssien käytölle tulisi antaa arvoa toimitilaratkaisuja mietittäessä. Pienten yritysten ja yksinyrittäjien arkea saattaa helpottaa ammatillinen verkosto, jonka coworking-tilat voivat mahdollistaa. Täytyy muistaa, että on myös jaksettava itse nähdä vaivaa yhteisön eteen.

4.Minkä näet suurimpana toimitiloja koskevana haasteena lähitulevaisuudessa? Miten tämän voisi ratkaista/välttää?

Tyhjän tilan määrä on edelleen korkealla tasolla. Kiinteistönomistajien ja viranomaisten tulisi miettiä luovia ratkaisuja mm. käyttötarkoituksen muutoksiin. Näin rakenteellinen vajaakäyttö saataisiin kohtuullisemmaksi. Toki kiinteistönomistajien tulee ottaa myös tuotekehityksessä vastuuta työkulttuurin muutoksen ja digitalisaation myötä muuttuviin toimitilatarpeisiin.

Share