Taitori Oy toteutti vuoden lopulla kyselyn, jonka tarkoituksena oli avata työn murroksen vaikutuksia toimitilojen näkökulmasta.

Tällä kertaa vastausvuorossa Coorin liiketoimintayksikön johtaja Tuomas Vaalto. Koulutukseltaan Tuomas on kauppatieteiden maisteri.

1. Tuomas, kuinka toimitilat ovat muuttuneet viimeisen kahden vuoden aikana ja mikä on syy muutokseen?

Toimitilojen koko tulee pienenemään mobiili, eli ”paikattomien” toimistojen yleistyessä. Samaan aikaan tiloja eriytetään selkeämmin, ja esimerkiksi kokous- ja taukotilat sekä hiljaiset tilat ovat aiempaa laadukkaampia tiloiltaan ja varusteiltaan. Syynä tähän on työympäristön kehittäminen ja siihen liittyvät trendit.

2. Minkä trendien näet nostavan profiiliaan vuonna 2017?

Mobiilien toimistojen määrä kasvaa edelleen. Tilojen vähentyessä yritykset panostavat entistä enemmän taukotiloihin, joista tulee viihtyisiä lounge-alueita. Tämän lisäksi siirrytään entistä enemmän yhden toimiston ratkaisusta hybridimalliin, joka toteutetaan useilla pienemmillä toimistohotelliratkaisuilla tai co-working –tiloilla.

3. Mihin yritysten toimitilojen osalta tulisi mielestäsi panostaa / investoida vuonna 2017?

Yritysten tulisi miettiä tarkasti eri työntekijäryhmien tarpeita, ja vastata tarpeisiin kohdennetuilla ratkaisuilla. Esimerkiksi puhdas mobiilitoimisto ei palvele kaikkia käyttäjäryhmiä optimaalisesti. Tämän lisäksi toimitilapalveluiden osalta tulisi kehittää digitaalisia palveluita, jotta palvelut ovat entistä käyttäjäystävällisempiä (mm. palvelupyynnöt, ruokalistat, sensoritekniikan hyödyntäminen jne.).

4. Minkä näet suurimpana toimitiloja koskevana haasteena lähitulevaisuudessa? Miten tämän voisi ratkaista/välttää?

Suurimpia haasteita ovat yritysten toimitilojen joustaminen yrityksen tarpeiden muuttuessa. Tämä tarkoittaa myös vanhempien toimistokiinteistöjen päivittämistä vastaamaan nykyisiä ja tulevia tarpeita.

Yksi ratkaisu ongelmiin on dynaaminen tilasuunnittelu. Tilojen käyttöasteen tulisi olla kiinteistöjohdon tiedossa, jotta muuttuviin tarpeisiin osataan reagoida esimerkiksi hankkimalla lisätiloja tai vuokraamalla olemassa olevia tiloja kolmansille osapuolille.

Share