Työ ei enää koskaan tule muuttumaan näin hitaasti.  Tällä valtavalla muutoksella on merkittävä vaikutus myös työympäristöömme, joka on muuttunut koppikonttoreista avotilaan, avotilasta monitilatoimistoon ja monitilatoimistosta älytoimistoon.

 

Toteutimme kyselyn, jonka tarkoituksena oli avata työn murroksen vaikutuksia toimitilojen näkökulmasta. Kyselyn neljään polttavaan kysymykseen vastasi kaikkiaan 12 asiantuntijaa eri aloilta ja eri tulokulmista. Koostamme neljään blogitekstiin tärkeimmät havainnot, jokaisesta kysymyksestä:

 

Kuinka toimitilat ovat muuttuneet viimeisen kahden vuoden aikana ja mikä on syy tähän suureen muutokseen?

 

Taitorin yhteenveto:

Asiantuntijoidemme vastauksissa on havaittavissa se, että suurin ajuri toimitilojen murroksessa on työnteon valtava murros, joka mahdollistaa paikkariippumattoman monipaikkaisen ja liikkuvan työn. Yritysten on mahdollistettava yrityksen tärkeimmän voimavaran, eli henkilöstön hyvinvointi, jossa työympäristöllä on kriittisen tärkeä rooli. Tämän johdosta tiloja suunnitellaan ja toteutetaan enenevissä määrin henkilöstö edellä ja henkilöstöä osallistaen ja kuunnellen. Muutamissa vastauksissa korostetaan myös tilatehokkuuden ja ekologisuuden merkitystä.
 
“Suurin muutos on tullut työmarkkinoiden kehityksen ja digitalisaation myötä. Työvälineiden tuomien mahdollisuuksien ansioista emme ole samalla tavalla sidoksissa fyysiseen tilaan vaan töitä voidaan tehdä esim kahvilasta (tämä koskee nimenomaan tietotyöläisiä). Täten perinteinen käsitys toimitiloista niiden fyysisessä olomuodossa on muuttunut ja odotukset sekä vaatimukset niitä kohtaan ovat jatkuvassa muutostilassa. Toimitilat elävät mukana samassa työelämän murroksessa, ja ne ovat yksi merkittävä johtamisen väline kaiken muutoksen keskellä. 
 
Tilasuunnittelua tehdään henkilöstö edellä sekä entistä enemmän osallistaen. Päätöksiä ei nykyään voida tehdä vain johdon tai investointien näkökulmasta vaan nykyajan työntekijä odottaa, että tiloja kehitetään yhdessä käyttäjien kanssa. Ja tämähän on juuri oikea tapa, kuitenkin muutoksia tehdään nimenomaan henkilöstöä varten, ihmiset edellä. “ 
Anna Martevo, Business Development Manager, Lightning Design Collective
 “Organisaatiot muuttuvat ja ympärillä oleva maailma muuttuu, ja toimitilojen pitää muuttua paremmin vastaamaan ja tukemaan yritysten tarpeita ja tavoitteita. Monessa organisaatiossa on ymmärretty toimitilojen merkitys ei pelkästään budjettimielessä, vaan myös henkilöstötyytyväisyyden näkökulmasta ja johtamisen välineenä. Organisaation toimitilastrategia ei ole irrallinen asia, vaan sen tulee olla linjassa organisaation strategian kanssa ja tukea sitä.”
Nathalia Siivola, Management Partner in Workplace Management FI, Nordea
 
“Suurin syy on se, että maailma muuttuu ja sen mukana tilatarpeen kehittyvät uuteen suuntaan.  Seinien kaataminen on ollut iso muutos viimeisten vuosien aikana ja siinäkin muutoksessa on saanut käsitellä ihmisten omia sisäisiä pelkoja. Meillä on selkeästi ollut tarve varjella omaa yksityisyyttämme ja haluamme rakentaa omia tiloja ja pesiytyä niihin.”
Pekka Mattila, Facility Director, Cargotec
“Syynä toimitilojen murroksen taustalla on tilankäytön tehostaminen ja se, että työ on kaikkiaan irtaantunut paikasta. Mobiilipisteet, skaalautuvuus, se että työntekijä voi liikkua tilan sisällä erilaisten tarpeiden mukaan. Työn tekemisen muutos ja uudenlainen yhteistyö tuovat lisää tuottavuutta ja asettavat ympäristölle uudenlaisia vaatimuksia.”
Suvi Nenonen, Specialist, Working and Learning Environments, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
“Tiloja suunnitellaan enemmän käyttäjälähtöisesti ja muuttuvista työn tekemisen muodoista käsin.”
Krista Jensen-Eriksen,  henkilöstöspesialisti, Riemusta Oy

 

Kuinka nämä muutokset sitten käytännössä näkyvät tänään ja huomenna toimitiloissamme?

 

Taitorin yhteenveto:

Asiantuntijoidemme vastauksissa korostuu se, että tilan on tuettava kulloistakin työtehtävää optimaalisesti. Tämä on johtanut ns. monitilatoimistojen yleistymiseen, joista löytyy erityyppisiä, toiminnallisia tiloja vastaamaan käyttäjien tarpeisiin.  

Toisaalta yksinyrittämisen sekä pienyrittäjyyden yleistyessä yhteisölliset ja joustavat coworking tilat yleistyvät.
 
“Monikäyttöiset tilatarpeet lisääntyvät. Erilaisille työtiloille on selkeästi tarpeita, mm hiljaiset huoneet, tiimihuoneet, puhelinhuoneet jne.”
Jesse Peurala, CEO, Fraktio
“Avokonttoreiden suosio on alkanut laskea ja uutena nousevana trendinä on monitilatoimisto ja erilaiset yhteisölliset työtilat (coworking).”
Krista Jensen-Eriksen,  henkilöstöspesialisti, Riemusta Oy
” Coworking ja monitilatoimistot ovat nyt toden teolla nousseet kaikkien toimistomuotojen vakaviksi haastajiksi.”
Tero Helenius, Independent retail and design professional
“Työn tekemisen muutos näkyy siinä, että käytössä olevat tilavat vaativat joustoa pitkin päivää. Välillä kaipaa hiljaisuutta ja välillä ympärillä saisi olla melua, piirtoseinää ja isoja näyttöjä. Tiimityö, ryhmätyö ja parityöskentely lisääntyy ja vanhanaikainen ajattelu omasta työhuoneesta alkaa olla historiaa.”
Janne Gylling, CEO, Moretag Agency
“Yksinyrittäjien ja pienten kasvuyritysten määrä on kasvussa. Tämä heijastuu myös toimitilatarpeeseen. Spondalla olemme perinteisen toimitilavuokrauksen rinnalla havainneet kasvavan tarpeen joustavuudelle. Asiakkaat kaipaavat enenevissä määrin täyden palvelun avaimet käteen –ratkaisuja, jotka helpottavat omien resurssien käyttöä ja mahdollistavat keskittymisen omaan liiketoimintaan.”
Tia-Maria Koivusaari, Regional Manager, Office Properties Espoo and Vantaa & Logistics Properties at Sponda Plc
“Merkittävä trendinä näen erilaiset toiminnalliset tilat samassa konttorissa. On tilat luovaan yhteistyöhön, palavereihin, keskittymistä vaativiin tehtäviin ja  rentoutumiseen.”
 
Panu Niemi, toimitusjohtaja, Niemen Tehtaat
“Pitäisi pystyä tarjoamaan liikkuvuutta ja kohtaamispaikkoja. Kukaan ei halua koppikonttoria, eikä pelkkä avokonttorikaan riitä, vaan uudenlaiset monitilat valtaavat tilaa. Siihen ajaa monikanavainen työ, jossa välillä ollaan Skypessä, välillä kaivataan omaa rauhaa ja välillä tiimityötä tukevaa tilaa. Tilan tulisi tukea yhteistyötä, kommunikointia ja keskittymistä.”
Samuli Hintikka, Partner at dsign, Vertti Kivi & CO

Lataa koko raportti täältä:

Toimitilojen trendit

 

Share