Dataa hyödyntäen kohti parempaa työympäristöä

VMP käytti uusien tilojensa suunnittelussa apunaan Taitori Sense tilankäytön analysointi-palvelua, jolla selvitettiin 2 kuukauden mittausjaksolla, n. 40 IoT-sensorin keräämän datan avulla, kuinka VMP Oyj:hin kuuluvan VMP Personellin nykyisiä tiloja todellisuudessa käytetään. Tietoa siitä, miten erilaisia tilatyyppejä tällä hetkellä käytettiin, hyödynnettiin uusien tilojen suunnittelussa, jotta uusi toimila vastaisi parhaalla mahdollisella tavalla käyttäjien tarpeita.

Lue koko referenssitarina täältä:

Taitori Sense – tilankäytön analyysi

 

Share