Taitori tuki FläktGroup Oy:n siirtymistä monitilatoimistoon